Οδηγίες για σύνδεση του Λογαριασμού Χρήστη του ΓεΣΥ με το Αρχείο Δικαιούχου

11 Μαρτίου, 2021

Το Αρχείο Δικαιούχου υπάρχει για τον κάθε δικαιούχο που έχει εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού και διατηρείται το Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ. Το Αρχείο Δικαιούχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• ιατρικό ιστορικό – καταγράφονται αυτόματα όλες οι διαγνώσεις, επισκέψεις, δραστηριότητες, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις και αναλώσιμα που έχει λάβει ο δικαιούχος /ή που του έχουν παρασχεθεί μέσω του ΓεΣΥ.
• ιατρικό προφίλ – περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες όπως αλλεργίες, εμβολιασμοί, παιδικές ασθένειες, αναπηρίες, ιατρικές συσκευές, εμφυτεύματα και κοινωνικό ιστορικό τα οποία καταγράφει ο ΠΙ.
• δημογραφικά στοιχεία – περιλαμβάνει όνομα, ημερομηνία γεννήσεως, υπηκοότητα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας στο ΓεΣΥ.
• αρχείο καταγραφής πρόσβασης –καταγράφονται τα στοιχεία όλων των παροχέων του ΓεΣΥ που είχαν πρόσβαση στο ιατρικό σας ιστορικό ή/και το ιατρικό σας προφίλ μέχρι σήμερα.

Οι δικαιούχοι πρέπει να αποφεύγουν να συνδέουν αρχείου άλλου δικαιούχου με το λογαριασμό τους επειδή αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από τους ίδιους, όταν μετά θα επιχειρήσουν να συνδέσουν το δικό τους αρχείο.

Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε εδώ