Οι ιατροί μας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Δρ Νικόλαος Δημητράκος
Γενικός Ιατρός
Παιδίατροι
Δρ Anna Krupotow-Abdool Carrim
Παιδίατρος
Δρ Αλίκη Αμβροσιάδου
Παιδίατρος